INNOWACYJNA GOSPODARKA

Rozwój i Strategia

Fundusze

Projekty, które będą w kręgu zainteresowania potencjalnych inwestorów, to przede wszystkim przedsięwzięcia w trakcie realizacji. Zaangażowanie środków własnych pomysłodawcy powinno być odwrotnie proporcjonalne do poziom zaawansowania prac nad projektem. Innymi słowy; suma procentowego poziomu realizacji projektu i procentowa wartość zaangażowania środków własnych pomysłodawcy, powinna wynosić 100%, czyli, jeśli koncepcja jest zrealizowana w 30%, to pomysłodawca powinien zapewnić 70% własnych środków finansowych. Na ogół inwestor angażuje się na poziomie wprost proporcjonalnym do procentowego zaawansowania projektu.

Oczywiście jest to duże uproszczenie. Jednak przy zachowaniu powyższego algorytmu, który wsparty prawidłowo wykonanym biznesplanem, wewnętrznie spójnym i koncepcyjnie poprawnym, który będzie dopełniony najistotniejszym elementem tej układanki, czyli unikalnością koncepcji, to takie proporcje zapewniają bardzo wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia celu.

Proces weryfikacji jest 3 etapowy.
W pierwszym, następuje tzw. identyfikacja, czyli określenie poziomu potrzebnych środków finansowych, wstępna weryfikacja dokumentacji oraz wstępny „pomiar” atrakcyjności pomysłu.
Etap drugi, tzw. weryfikacja, czyli konkretne pytania dotyczące dokumentacji, czyli teaser’a lub memorandum inwestycyjnego, biznesplanu, niezbędnych decyzji administracyjnych bądź uprawnień, certyfikatów, atestów, zaświadczeń, licencji, pozwoleń, umów, patentów i opinii oraz innych wymaganych dokumentów.
Etap trzeci, najtrudniejszy, czyli konfrontacja. W tej fazie mamy do czynienia z zestawieniem koncepcji projektu z ogólnie pojętymi potrzebami i oczekiwaniami, jak i zainteresowaniami potencjalnych inwestorów.

Chcesz wiedzieć więcej lub nawiązać z nami współpracę? Napisz!
---------------------------
Pozyskiwanie finansowania ->
Współpraca ->
Copyright © 2016-2019 - !GRiS - All Rights Reserved.
Infolinia: +48 71 707 28 26 - telefon stacjonarny w Polsce