INNOWACYJNA GOSPODARKA-ROZWÓJ I STRATEGIA

RODO
Zasady Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, zwanym dalej RODO. 
  1. Czym są Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe to zbiór informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym informacją jest, np. nazwisko i imię, identyfikator internetowy (ID), dane o lokalizacji, PESEL, a także szczególne czynniki określające cechy fizyczne, psychologiczne, genetyczne, ekonomiczne, kulturowe itp. 
  2. Jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od Ciebie w wyniku umowy/zlecenia/usługi. 
  3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Wyłącznym i jedynym Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: Kancelaria ENTA. 
  4. Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, na Twoje wyraźne życzenie, ponieważ jest to niezbędne do rzetelnego wykonania zakresu umowy/zlecenia/usługi, w tym w szczególności do: - Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, - Obsługi zgłoszeń i zleceń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy czy drogą mailową), - Kontaktowania się z Tobą, np. w celach związanych ze świadczeniem usług z zakresu zleconych działań. 
  5. Jaki masz wpływ na swoje dane osobowe w naszej bazie danych? Gwarantujemy Tobie wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych (zgodnie z zapisami umowy/zlecenia/usługi), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
  6. Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzane będą w czasie określonym w umowie/zleceniu/usłudze. Gwarantujemy, że przetwarzanie będzie trwało w możliwie najkrótszym czasie. Twoje dane mogą również być przetwarzane dłużej niż zakłada umowa/zlecenie/usługa, mimo Twego sprzeciwu, jeśli będzie to uzasadnione, np. brakiem rozliczenia nadpłaty. Wówczas przetwarzanie danych może trwać dłużej. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. w celu wystawienia faktury. 

[INFO] [PRACA] [STOCK] [FORM_SHORT] [BOX

 

Copyright©2023 - !GRiS - All Rights Reserved

 
 

INNOWACYJNA GOSPODARKA 

ROZWÓJ I STRATEGIA
 Rynek finansowy jest bezkresnym oceanem